Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
16.9.2020 17:08
Delegacija Saveza RVI Federacije Bosne i Hercegovine posjetila zamjenicu predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministricu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr Biseru Turković

Delegacija Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine posjetila je zamjenicu predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministricu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr Biseru Turković.

Delegacija Saveza, koju su činili predsjednik Mujo Aganović, predsjednik RVI paraplegičara Kantona Sarajevo Miralem Hadžić, te članovi Saveza Ševko Hubijar i Admir Atović, uručila je ministrici zahvalnicu za iskazano poštovanje prema braniocima države Bosne i Hercegovine. Članovi Saveza su naglasili da se ideja za dodjelu zahvalnice javila nakon što je ministrica Turković, u proteklom periodu, svojim aktivnostima i inicijativama iskazala duboko poštovanje prema dobitnicima najvećih ratnih priznanja i populaciji ratnih vojnih invalida paraplegičara.

Ministrica Turković je istakla da joj je izuzetna čast dobiti zahvalnicu od populacije, koju poštuje i cijeni, a koja je podnijela veliku žrtvu i dala nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Naglasila je da se uspjeh naše zemlje i društva mjeri odnosom prema populaciji ratnih vojnih invalida, koja mora imati veća prava i biti više poštovana i uvažavana.

Predstavnici Saveza su upoznali ministricu Turković sa položajem ratnih vojnih invalida paraplegičara, problemima i barijerama prilikom liječenja, ali i drugim problemima s kojima se suočavaju članovi njihovih porodica koji vode brigu o ovoj populaciji.  Istakli su da  480 ratnih vojnih invalida paraplegičara u Federaciji Bosne i Hercegovine, očekuje da se u narednom periodu riješi njihov status i da se pomoć koju primaju izjednači sa primanjima istih kategorija iz drugih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, uz naglašavanje da su spremni da se odreknu dijela stečenih prava ako je u pitanju interes države Bosne i Hercegovine, za koju su se borili i u čije temelje su utkali dio sebe.

Pozvali su ministricu Turković da u skladu sa svojim mogućnostima pomogne rješavanje problema ove populacije. Ministrica je istakla da će zahtjeve ratnih vojnih invalida paraplegičara delegirati nadležnim institucijama, koje uz podršku i savjete struke, mogu raditi na rješavanju njihovih problema.

Tokom razgovora je istaknuta važnost nastavka snažnije izgradnje države Bosne i Hercegovine i njenih institucija. Članovi Saveza su naglasili da su, uprkos činjenici da se danas nalaze u teškoj situaciji, spremni na vlastito odricanje ukoliko bi opstojnost Bosne i Hercegovine bila dovedena u pitanje.