Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
20.2.2019 13:10
Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić obratio se Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda (Human Rights Council) u Ženevi

Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić obratio se 27. februara 2019. godine u Ženevi, na Segmentu na visokom nivou, Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda (Human Rights Council).

Tokom obraćanja zamjenik ministra Brkić je naglasio da Bosna i Hercegovina daje prioritet poštivanju ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz jačanje demokratije, multikulturnog dijaloga i poštivanje nacionalnih, kulturnih i vjerskih različitosti, kao i kroz suzbijanje svih oblika diskriminacije i netrpeljivosti prema pripadnicima bilo kojeg dijela društva.

Istaknuo je da Bosna i Hercegovina ispunjava svoje međunarodne obaveze koje proizlaze iz instrumenata zaštite ljudskih prava koje je prihvatila, i nastavlja raditi na poboljšanju svog zakonodavstva i stvaranju efikasnijih mehanizama u skladu s međunarodnim standardima u čemu je tokom prošle godine učinjen značajan napredak.

U sklopu obraćanja zamjenik ministra Brkić je izvijestio Vijeće o izvršenim obavezama institucija BiH u pogledu zaštite ljudskih prava u prošloj godini.

Naglasio je da nažalost, još uvijek svjedočimo slučajevima brutalnog nasilja i ozbiljnih kršenja ljudskih prava u dijelovima svijeta pogođenim ratnim sukobima što zahtijeva od svih mnogo više napora u prevenciji kao jednom od glavnih prioriteta rada Vijeća za ljudska prava, jer su brzi odgovori na bilo kakvo ugrožavanje ljudskih prava ključni za njihovu efikasnu zaštitu. U tom kontekstu, istaknuo je važnost specijalnih zasjedanja Vijeća za ljudska prava u cilju jačanja sposobnosti Vijeća da reagira u hitnim situacijama, posebno u najgorim slučajevima kršenja ljudskih prava.

Također je naglasio potrebu da Vijeće za ljudska prava u narednom periodu unaprijedi svoju ulogu kroz dalje jačanje saradnje s regionalnim organizacijama i svim UN agencijama koje se, u okviru svojih mandata, bave aspektima zaštite ljudskih prava, a sve radi usklađivanja njihovih aktivnosti i što bolje zaštite ljudskih prava na regionalnom i globalnom nivou.

Ponovo je istaknut otvoreni poziv Bosne i Hercegovine za sve Specijalne izvjestioce Vijeća za ljudska prava da radno posjete Bosnu i Hercegovinu, što je pokazatelj da je naša zemlja otvorena i da daje podršku svim Specijalnim procedurama Vijeća. U tom smislu zamjenik ministra Brkić je informirao da je Bosna i Hercegovina nedavno bila domaćin 117. sjednice Radne grupe o prisilnim ili nevoljnim nestancima kao i da postoji interes za radnu posjetu Specijalnog izvjestioca o ljudskim pravima migranata, koja će najvjerojatnije biti realizirana u prvoj polovini ove godine.

Bosna i Hercegovina podržava svaki međunarodni dogovor koji ima za cilj iznalaženje efikasnog odgovora međunarodne zajednice na izazov velikih izbjegličkih i migracijskih pokreta i dugoročnih migrantskih kriza. Samo organiziranim naporima i uzajamnom solidarnošću na globalnom nivou se može uspješno odgovoriti na takve izazove, rekao je zamjenik ministra Brkić.

Na kraju obraćanja, podvukao je da nas izazovi s kojima se suočavamo, ne smiju obeshrabriti u borbi za veće poštivanje ljudskih prava, te da će BiH nastaviti davati svoj doprinos kroz aktivnosti na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.