Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
16.3.2018 15:24
U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine održan sastanak ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine bilo je 16. marta 2018. godine domaćin sastanka ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana u Sarajevu.
Teme ministarskog sastanka bile su Strategija za „vjerodostojnu perspektivu proširenja i jačanje angažmana Evropske unije sa Zapadnim Balkanom“, implementacija rezultata Samita u Trstu i priprema za samite o Zapadnom Balkanu u Sofiji i Londonu.

Nakon sastanka ministara vanjskih poslova održana je konferencija za medije na kojoj se prisutnim obratio ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak, zamjenica premijera i ministrica vanjskih poslova Republike Bugarske Ekatarina Zaharieva i generalni direktor direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christian Danielsson.

Na konferenciji za medije ministar Crnadak izrazio je zadovoljstvo što je sastanak ministara Zapadnog Balkana po prvi put održan u Bosni i Hercegovini te napomenuo je da su tokom sastanka razgovarali o odnosu u regionu i budućim aktivnostima. Istaknuo je da je posebno važno nastaviti raditi na što boljim odnosima u regionu sa što više konkretnih projekata koji će biti od koristi građanima. Također je bilo govora o pripremi Samita u Sofiji koji će biti održan u maju o.g, te su istaknuta velika očekivanja od Samita. Upoznao je prisutne da se na sastanku također razgovaralo i o Samitu u okviru Berlinskog procesa u Londonu u julu o.g. te rekao da su učesnici sastanka saglasni da se u nastavku Berlinskog procesa fokusira na konkretne projekte u području infrastrukture, jačanja ekonomije, potpori malim i srednjim preduzećima, kao i povezanosti gradova u regionu. Osvrnuo se i na objavljenju Strategiju za Zapadni Balkan napomenuvši da je ona poticaj regionu i potvrda opredjeljenja Evropske unije da Zapadni Balkan bude njen sastavni dio. Također je napomenuo važnost 6 inicijativa sadržanih u Strategiji istaknuvši da su najvažnije od njih na prvom mjestu, a to je borba protiv korupcije i vladavina prava.

Zamjenica premijera i ministrica vanjskih poslova Republike Bugarske Ekatarina Zaharieva napomenula je da su tokom sastanka date mnoge ideje za Samit u Bugarskoj koji se održava 15 godina nakon Samita u Solunu. Istaknula je zadovoljstvo što je evropska perspektiva, kao i povezanost regiona postali najvažnijiji prioriteti. Napomenula je da je važno da se nakon organizovanih foruma urade konkretni koraci i realizuju inicijative koji su vidljive i od koristi građanima. Ministrica Zaharieva istaknula je da se saradnja na forumima i povezivanju ne odnosi samo na povezanost u infrastrukturi već i na fizičku povezanost u smislu povezanosti ljudi, biznisa, programa za mlade, kao i na projekte koji približavaju ekonomiju regiona ekonomiji Evropske unije. U tom smislu naglasila je važnost izgradnje mostova među ljudima koji će doprinijeti miru, stabilnosti i sigurnosti. Osvrćući se na objavljenu Strategiju za Zapadni Balkan istaknula je da je Strategija vrlo konkretna, te da sadrži konkretne
prijedloge u 6 inicijativa za Zapadni Balkan. Čestitala je BiH predaju odgovora na Upitnik Evropske komisije, te naglasila da će fokus Samita u Sofiji biti učvršćivanje i obnova evropske perspektive za Zapadni Balkan.

Generalni direktor direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christian Danielsson istaknuo je da se sastanak ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana održao u važnom trenutku jer se Zapadni Balkan nalazi na samom vrhu agende Evropske unije. Napomenuo je da je sastanak održan u kontekstu Strategije EU u kojoj je jasna perspektiva Zapadnog Balkana da bude dio EU, te da su pravila vrlo jasna i ista za sve. Rekao je da je u Strategiji naglašeno što treba učiniti da bi se postigao napredak u procesu pristupanja naglasivši važnost reformi vladavine prava, ekonomiju i pomirenja.