Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
28.11.2017 14:15
Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić održao brifing za diplomate Radne skupine za zapadni Balkan (COWEB)

Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić održao je 06. decembra 2017. godine u Briselu brifing za diplomate Radne skupine za zapadni Balkan (COWEB). Uz zamjenika Brkića, diplomatama zemalja članica se obratio i direktor Direkcije za evropske integracije, Edin Dilberović.

Zamjenik ministra Brkić informisao je diplomate da Bosna i Hercegovina pridaje veliku važnost političkom dijalogu sa Evropskom unijom, da je BiH posvećena načelima, vrijednostima i ciljevima Evropske unije, te da su građani odlučni u svojoj namjeri da postanu sastavni dio evropskih društvenih, političkih i privrednih struktura. Napomenuo je da BiH cijeni potporu EU evropskom putu Bosne i Hercegovine i zapadnog Balkana i njezinu jasnu poruku o otvorenoj budućnosti članstva u EU za region.

Tokom brifinga istaknuo je da nakon 2016. godine u kojoj je Bosna i Hercegovina postigla značajan napredak u procesu evropskih integracija, 2017. godine su aktivnosti bile usredotočene na punu provedbu Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini i njezinu učinkovitost, kao i na pripremi usklađenih i konsolidiranih odgovora na Upitnik Evropske komisije. Informisao je da je BiH i dalje posvećena reformskim procesima, posebno u okviru Reformske agende. Naglasio je da Bosna i Hercegovina pridaje veliku važnost regionalnoj saradnji i unapređenju dobrosusjedskih odnosa te aktivnostima u okviru Berlinskog procesa i WB6 (Zapadni Balkan šest).

Zamjenik Brkić je također naglasio da Bosna i Hercegovina, kao i cijeli region zapadnog Balkana sa posebnom pažnjom očekuju Strategiju proširenja koja bi trebala biti objavljena u februaru naredne godine i izrazio očekivanje da će u istoj biti reflektirana kontinuirana podrška Unije evropskoj perspektivi zapadnog Balkana, kao i da će Strategija biti sveobuhvatnija i inkluzivnija sa jasnom EU perspektivom za cijeli region.

Zamjenik Brkić upoznao je prisutne i da relevantne vlasti na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini nastavljaju sa svojim naporima u planiranju i koordinaciji procesa reforme javne uprave i poboljšanju njezinog rada te da je BiH predana daljem jačanju vladavine zakona u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, reformskim procesima u području pravde i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Bosna i Hercegovina je snažno predana provedbi reformskog procesa na području suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala te se zalaže za dalje jačanje saradnje na području zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU. Rekao je da je BiH predana ciljevima Globalne strategije vanjske i sigurnosne politike Evropske unije i da će pridonijeti njezinoj provedbi u skladu sa svojim kapacitetima  i u onoj mjeri u kojoj njezin status to omogućuje. Obavijestio je diplomate COWEB-a da Bosna i Hercegovina i dalje povećava broj i postotak usklađivanja sa izjavama, deklaracijama i zajedničkim stajalištima EU, uključujući restriktivne mjere, tokom proteklih nekoliko godina.

S obzirom na trenutne izazove koje Bosna i Hercegovina dijeli sa Evropskom unijom, Bosna i Hercegovina se zalaže dati svoj doprinos sigurnosti evropskog kontinenta, kao i poticanju mira, demokracije i vladavine prava u svijetu, u okviru svojih vanjskopolitičkih aktivnosti. Bosna i Hercegovina je pouzdan, ozbiljan i odlučan partner Evropske unije i država članicâ u jačanju evropskog sigurnosnog prostora, naglasio je zamjenik Brkić.

Direktor Dilberović je detaljno informisao prisutne o trenutnoj završnoj dinamici pripreme odgovora na Upitnik EK uz napomenu da je prevedeno blizu 22 000 stranica istih, što je potvrda da je mehanizam koordinacije funkcionalan. Također, izrazio je očekivanje da BiH neće biti uskraćena za sredstva IPA fondova, posebice u oblasti poljoprivrede što ovisi o usvajanju sveobuhvatne strategije za poljoprivredu i ruralni razvoj BiH.

Diplomate zemalja članica su pozdravile ostvareni napredak i izrazili očekivanje da će BiH nastaviti sa neophodnim reformskim procesima. Ujedno, iskazali su veliko interesovanje za aktivnosti u okviru Reformske agende, posebice kada je riječ o usvajanju Zakona o akcizama u BiH, pripremi odgovora na Upitnik Evropske komisije, reformi pravosuđa, kao i izmjenama Izbornog zakona.