Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
13.10.2017 16:29
Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić predvodio delegaciju MVP BiH na konsultacijama s MVP Republike Srbije

Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić predvodio je delegaciju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na uzvratnim bilateralnim političkim konsultacijama između MVP BiH i Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije, koje su održane 14. novembra 2017. godine u Beogradu. Delegaciju Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije predvodio je državni sekretar Nemanja Stevanović.

Na sastanku je ocijenjeno da je bilateralna saradnja između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije dobra i intenzivna. Dvije susjedne države imaju dobre političke i ekonomske odnose, koji, u posljednjih nekoliko godina, idu uzlaznom putanjom. U tom kontekstu, stavljen je naglasak na daljnje jačanje privredne saradnje i infrastrukturnog povezivanja. Naglašeno je da dobroj bilateralnoj saradnji svjedoči i broj realiziranih i najavljenih posjeta zvaničnika dvije države, posebno u 2017. godini.

Također, dvije države imaju dobru saradnju na regionalnom planu u okviru regionalnih inicijativa, posebno u okviru Berlinskog procesa. Zamjenik ministra Brkić je naglasio značaj regionalne saradnje kao platforme za zajednički nastup regiona prema Evropskoj uniji i njenim institucijama.

S obzirom da su aspiracije obje zemlje približavanje Evropskoj uniji, na sastanku su razmijenjene informacije o stanju evropskih procesa, te je razgovarano o jačanju saradnje u oblasti evropskih integracija. U tom kontekstu, izraženo je očekivanje da će dvije države uskoro potpisati Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Zamjenik ministra Brkić je podsjetio da je 2016. godina bila uspješna za proces evropskih integracija BiH, informirao da je cilj BiH sticanje statusa kandidata za EU do polovine 2018. godine, pod predsjedavanjem Bugarske Vijećem EU, te istaknuo opredjeljenje vlasti u BiH da ulože dodatne napore kako bi se cilj i ostvario.

Sagovornici su ocijenili da je ugovorno reguliranje odnosa između dvije države na visokom nivou i obuhvata čitav niz oblasti. Naglašeno je da je neophodno što skorije usaglasiti i riješiti pitanje međudržavne granice. S obzirom da su obje države formirale nove komisije za pitanje granice, dvije delegacije su stava da se komisije trebaju što prije sastati i razgovarati o pitanju granice BiH i Srbije.

U oblasti evroatlantskih integracija, zamjenik Brkić je istaknuo da u BiH postoji konsenzus svih političkih stranaka oko pristupanja Bosne i Hercegovine Akcionom planu za članstvo (MAP), te je informirao o aktivnostima koje se u BiH provode u cilju ispunjenja postavljenih uvjeta za aktivaciju MAP-a.