Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
4.4.2017 16:17
Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić predvodio delegaciju MVP BiH na konsultacijama sa MVP Republike Srbije

Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić predvodio je delegaciju MVP BiH na konsultacijama o bilateralnim, regionalnim i evroatlantskim pitanjima između MVP BiH i MVP Republike Srbije koje su održane 11. aprila 2017. godine u Sarajevu. Delegaciju MVP Republike Srbije predvodio je državni sekretar Nemanja Stevanović.

Na sastanku je ocijenjeno da Bosna i Hercegovina i Republika Srbija imaju dobre bilateralne političke i ekonomske odnose i razvijenu dobrosusjedsku saradnju. Također dvije države dobro sarađuju na regionalnom planu u okviru regionalnih inicijativa i organizacija, osobito u okviru Berlinskog procesa. Zamjenik ministra Brkić je istaknuo da BiH ima velika očekivanja od predstojećeg Samita u Trstu koji će biti održan u julu ove godine i izrazio nadu da će projekti koje će BiH predstaviti biti prepoznati, te da će za njih biti osigurana financijska sredstva. Naglasio je značaj regionalne saradnje kao platforme za zajednički nastup regije ka Evropskoj uniji i njenim institucijama.

S obzirom da su aspiracije obje zemlje približavanje Evropskoj uniji, na sastanku su razmijenjene informacije o stanju evropskih procesa te je razgovarano o jačanju saradnje u oblasti evropskih integracija. U tom je kontekstu izražena spremnost za skoro potpisivanje Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade R. Srbije u procesu pristupanja EU. Zamjenik ministra Brkić je podsjetio da je 2016. godina bila vrlo uspješna za proces evropskih integracija BiH i informirao da je cilj BiH stjecanje statusa kandidata za EU do kraja 2017. godine ili najkasnije početkom 2018. godine, i naglasio spremnost da BiH uloži dodatne napore kako bi se ostvario taj cilj.

Sagovornici su ocijenili da je ugovorno reguliranje odnosa između dvije države na visokom nivou i obuhvaća čitav niz oblasti. Naglašeno je da je neophodno što skorije usuglasiti i riješiti pitanje međudržavne granice. S obzirom da su obje države nedavno imenovale nove komisije, izraženo je uvjerenje da će uskoro biti završeni pregovori i sklopljen međudržavni sporazum o granici između BiH i Srbije. Sporazumi koji su u završnoj fazi pripreme za potpisivanje i koji su značajni za razvoj odnosa i saradnju BiH i Srbije su Sporazum o prekograničnom prometu i Sporazum o graničnim prijelazima.

Razgovarano je o načinu rješavanja problema starih deviznih štediša Invest banke odnosno problema koji su se pojavili pri provedbi presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić i drugi, pri čemu je naglašena spremnost obje strane da se eksperti dvije zemlje što prije sastanu i ponude rješenja. 

U oblasti evroatlantskih integracija ocijenjeno je da obje države imaju dobru saradnju sa Sjevernoatlantskim savezom, koja se između ostalog ogleda kroz sudjelovanje u NATO-vođenim vježbama, te intenzivni dijalog i razmjenu posjeta. Zamjenik ministra Brkić, koji je i predsjedavajući Komisije za NATO integracijski proces BiH naglasio je da u BiH postoji konsenzus svih političkih stranaka oko pristupanja BiH Akcijskom planu za članstvo (MAP), te informirao o aktivnostima koje se u BiH provode u cilju ispunjenja uvjeta za aktiviranje MAP-a.

Na sastanku je iskazano zadovoljstvo visokim stepenom saradnje BiH i Srbije na multilateralnom planu uz razmjenu informacija o međusobnim podrškama kandidaturama u međunarodnim organizacijama i tijelima.