Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Saopštenja
8.3.2018 8:09
Zamjenik ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić sastao se sa Miroslavom Jenčom, pomoćnikom generalnog sekretara UN za politička pitanja

Zamjenik ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić sastao se 08.marta 2018. sa Miroslavom Jenčom, pomoćnikom generalnog sekretara UN za politička pitanja.

Prilikom razgovora, zamjenik ministra Brkić je poželio dobrodošlicu pomoćniku generalnog sekretara Jenči, a zatim  izrazio zadovoljstvo radom Kancelarije UNDP u Sarajevu, kao i zahvalnost na svemu sto su UN učinile u BiH u cilju stvaranja i očuvanja održivog mira.

Zamjenik ministra Brkić obavijestio je sagovornika o unutrašnjoj političkoj situaciji u BiH sa posebnim osvrtom na promjene Izbornog zakona BiH. Zatim je naveo pozitivne korake koje je Bosna i Hercegovina učinila u posljednjih godinu dana na planu europskih integracija. S tim u vezi, naveo je da je u februaru 2016. godine BiH predala aplikaciju za kandidatski status u EU, da je stupio  na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da je usvojena  Reformska agenda Savjeta ministara BiH, te da je nedavno sa uspjehom završen posao u vezi  predaje odgovora na Upitnik Evropske komisije.

Zamjenik ministra Brkić u nastavku razgovora obavijestio je sagovornika da su odnosi BiH sa susjednim zemljama prijateljski i dobri, te istakao stalni progres u saradnji sa zemljama regiona.

Pomoćnik generalnog sekretara Janče zahvalio se na dobrodošlici, te upoznao zamjenika ministra Brkića o pripremama za debatu Generalne skupštine UN u Njujorku 24.04.2018. godine,, na kojoj će biti govora o održavanju mira i partnerstvu za prevenciju konflikta i izgradnju mira. U tom smislu, potvrđeno je da će debati ispred BiH prisustvovati predsjedavajući Predsjedništva BiH. Ova debata je prilika i za BiH da podijeli svoja iskustva u procesu za izgradnju mira nakon konflikta. Takođe, očekuje se da će generalni sekretar UN Antonio Guterres uzeti učešće na samom skupu gdje će govoriti o neophodnim reformamam UN u cilju postizanja bolje efikasnosti u misijama mira u područjima svijeta koja su zahvaćena ratnim konfliktima.

Pomoćnik generalnog sekretara Jenča istakao je da nakon predaje odgovora na Upitnik Evropske komisije predstoji rad na reformama u BiH, a posebno rad na stvaranju većeg broja radnih mjesta i svega što je u ekonomskom i političkom smislu potrebno poduzeti da se zemlja učini više atraktivnom za mlade ljude. U tom smislu je poželio BiH uspjeh u tom procesu.

Zamjenik ministra Brkić dotakao se teme reforme UN, sa osvrtom na reformu Savjeta bezbjednosti UN i u skladu sa tim interes Istočno-evropske grupe, čija je BiH članica.

Zamjenik ministra  Brkić iskoristio je priliku da potvdi da je BiH opredijelјena za nastavak pregovora o reformi UN  u skladu sa završnim dokumentom Svjetskog samita šefova država i vlada održanom u Nјujorku 2005. godine. Centralna uloga UN i njenih organa je rješavanje klјučnih pitanja od međunarodnog značaja. BiH je stava da samo jaka OUN može biti efikasan instrument za kolektivno regulisanje međunarodnih odnosa na osnovu Povelјe UN i međunarodnog prava. S obzirom na osjetlјivost pitanja reforme Savjeta bezbjednosti UN, BiH se zalaže za postizanje kompromisnog rješenja. Imajući u vidu da je broj istočnoevropskih zemalјa više nego udvostučen, BiH očekuje da će reformisan SB UN biti proširen dodatnim mjestom nestalne članice iz Istočnoevropske grupe zemalјa. BiH takođe smatra da bi se rješavanje pitanja novog članstva u SB UN trebalo bazirati na širokom konsenzusu, što bi ojačalo povjerenje među zemlјama članicama.

23.9.2011
Ministarstvo vanjskih poslova ne obavlja radnje registracije kancelarije i/ili predstavništva inostranih medijskih kuća. Zavisno od sjedišta predstavništva registrovanje pravnog lica obavljaju nadležni lokalni organi.
23.9.2011
Ured za odnose sa javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je opredijeljen blagovremenom obezbjeđivanju kompletne informacije o svim aktivnostima koje se sprovode u sjedištu i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.